je společnost německých a českých umělců a přátel umění.
Klade si za úkol výměnu a čilou komunikaci na poli umění, kultury a ekonomiky.

PRO ARTE VIVENDI byla založena v říjnu 1997 v Berlíně.
V lednu 2000 následovalo založení stejnojmenné společnosti v Mariánských Lázních.

Cílem našich projektů je demonstrace a využítí síly umění, jako komunikačního
prostředku, k srůstání sjednocených evropských národů.
Výstavy a kulturní akce obou zemí mají za úkol představit veřejnosti současné umění -
jak české, tak německé.
Významným činitelem jsou několikadenní setkání umělců, které podporují snahy
v odbourání politických bariér.

V posledních letech jsou naše projekty záštitěny velvyslanectvím České republiky
v Berlíně a velvyslanectvím Spolkové republiky Německa v Praze.

Kromě toho jsou podporovány Německo-Českým Fondem budoucnosti a česko-německou
parlamentární skupinou Německého parlamentu.

Díky podpoře partnerů, vycházejících ze všech směrů společenského života, má
Pro Arte Vivendi možnost uskutečňovat mnohé kulturní projekty a setkání na polích
kulturního soužití.

Aktualizace: 05.01.2016